A Thracian lunisolar calendar

Leave a comment

Click here:

A THRACIAN LUNISOLAR CALENDAR – Nikolai Sivkov

http://www.space.bas.bg/astro/Rogen2004/Oth-6.pdf

Гети и Даки “Най-смели и Става тракийско племе”

1 Comment

strabo

Все повече и повече гласове претендиращи да представят “историята” на нашата мулти-хилядолетна нация,пораждат отклик от това,което все повече се чувства и чува,че Гети-Даки били полигамни хора,ядящи месо и най-лошото – били големи консуматори на алкохол.

За да докажем веднъж за винаги,че Гети-Даки, Германите, Кельты and прибалтийски републики, като други Тракийски племена,не употребявали алкохол,просто защото не познавали друга алкохолна напитка с изключение на “Напитката на Бог” наречена медовина (Hydromel на френски, на испански – Hidromiel, Idromele на италиански, hydromel на португалски, английски -Mead, Мёд на руски, полски, норвежки, шведски, датски, Med на украински, на немски -Met, Medovina наЧешкият езикиСловашкият, Сръбският, Хърватският -ur Ezti Баски, Sima на фински, Hydromeli на латински, Midus на латвийски) ще цитираме важен исторически източник от 1-ви век сл.Хр.

Най-важното доказателство можем да намерим в “География” на Страбон и по-конкретно Книга 6,Глава 3:

“[…]Гърците смятали,че Гатите били Тракийско племе.Те живеели на двата бряга на Дунава.Имам предвид Гатите и Мизи също.Мизи също били Тракийско племе но днешно време те са известни под името Мизи.Произходът на Мизи е от мези,който живеят сред Lydians, Фриги и Троянскатаетнос.

Фриги по свое му са Бригите (Briges), Тракийско племе,както и Mygdones, Bebrycians, Витините, Tините и може би Mariandynii също.

Всичко от тях бързо напуснали Европа,но Мизи останали заедно със други Тракийци.Моето мнение е,че Poseidonios правилно е предполагал,че Омир е посочва с това име Мизи, в Европа (Искам предвид тези от Тракия) когато казва:

“Неговите пламтящи очи се обърнаха за видят

Страната на Траките населена от тези,които яздят sirepii

И Mysians, които себорят помежду си от близко разстояние.” […]

Посейдон казва, че Мизи не използвали местни продукти поради определена религиозна вяра,просто защото те не отглеждали животни.Те се изхранвали с мед,мляко и сирене,живеейки сами,като били наричани религиозни мъже.

Имало Траки ,които живеели без момичета,те били наричани Основатели.Те били считани за светци,поради тяхната чест и живот без страх.Поетът Омир ги нарекъл “свещени доячи на кобила,които пиели мляко,без живот и най-коректните хора”.Те са наречени “без живот” особено защото живели без момичета.

Самият Омир казва,че овдовяването е половин живот,като нарича домът на Протесилай “половин” само защото той е бил вдовец.

Мизи са наречени “бойци от близко разстояние”,защото били отлични и непобедими войни. В Илиада трябва да бъде написано ” Мизи, бойци от близко разстояние”, вместо Мизи (претендира Посейдон).

Но със сигурност е дръзко да се променя текста на Омир,считан за добър толкова много години.В действителност,много по-вероятно е те да са били определени от самото начало като Мизи и сега те са променили името си на Мизи.

Епитетът “без живот” по-скоро би имал значението на “вдовец” отколкото “unfeeder” или “with houses on carts.” […]

А практиката на Питагор,която подкрепя въздържанието от месо,остава за тях като диктат от Залмоксис. […]

Относно информацията, която ни казва:

“Накратко Deceneu само по себе си бил считан като Бог,както казах когато говорех за Залмоксис.И в знак на подчинение Катите били убедени да откажат виното и да живеят без него […]”

Не можем да определим точно местонахождение на тези Гети,т.к не знаем дали текстът се отнася за Tarabostes или Comati.

Вероятно част от великодушието на Гети-Даки е станало негативно,но просто заради подло римско и гръцки влияние или може би просто защото Гети-Даки,които останали в крепостите покрай Черно море за да управляват териториитезавладени от император Burebista започнал тази срамна практика,унизителна практика за северните тракийски племена.

Бих желал да спомена,че Odrysians и други южни тракийски племена,пият вино и употребяват различни халюциногеннивещества като магически гъби, коноп (марихуана, канабис), или дори и ориенталски опиати.Всички тези факти дошли по -късно,поради гръцко,а по-късно и римско влияние и различни ориенталски въздействия.

Следователно Гети-Даки и Мизи, Carpiani и Costobocii, и всички “варварски” племена на север от Дунав, не употребявали алкохол, освен медовина като всички “варвари” от севера.Тези твърденияпуснати срещу нашите предци са само няколко атаки,които имат единствено намерение:дегенерация на нашите велики и божествени предци – Гети-Даки:

“Най-смелото и честно тракийското племе”!

Нашите полигамни врагове,големи консуматори на алкохол и наркотици,като че ли са завиждали на нашите предци и техния свещен живот, както и за техния божествен произход.

zalmoxis_aleksandrovo

“Залмоксис” Детайл от стенопис в гробницата от Александрово, Хасковско, IV в. пр. Хр.

Nobil geto-dac

Taraboste

Decebal

Дечебал (на румънски: Decebal) или Децеба́л (на латински: Decebalus) е владетел на даките в периода 86 — 106 г. Има предположения, че Дечебал не е собствено име, а означава “цар” или “княз”.

Член написана от Kogaion

Гети и Даки-Най-смели и Става тракийско племе

1 Comment

Burebista

За да докажем веднъж за винаги,че Гети-Даки, Германите, Кельты and прибалтийски републики, като други Тракийски племена,не употребявали алкохол,просто защото не познавали друга алкохолна напитка с изключение на “Напитката на Бог” наречена медовина (Hydromel на френски, на испански – Hidromiel, Idromele на италиански, hydromel на португалски, английски -Mead, Мёд на руски, полски, норвежки, шведски, датски, Med на украински, на немски -Met, Medovina наЧешкият езикиСловашкият, Сръбският, Хърватският -ur Ezti Баски, Sima на фински, Hydromeli на латински, Midus на латвийски) ще цитираме важен исторически източник от 1-ви век сл.Хр.

Най-важното доказателство можем да намерим в “География” на Страбон и по-конкретно Книга 6,Глава 3:

“[…]Гърците смятали,че Гатите били Тракийско племе.Те живеели на двата бряга на Дунава.Имам предвид Гатите и Мизи също.Мизи също били Тракийско племе но днешно време те са известни под името Мизи.Произходът на Мизи е от мези,който живеят сред Lydians, Фриги и Троянскатаетнос. More