Vllehe

Vlasi

Godine  1173, srednjovekovni Navarski avanturista Benjamin Tudeljski, za vreme svojeg dugog putovanja od Španjolske do Svete Zemlje, prošao je kroz Italiju i Grčku. Kad je došao u grčki grad Zeitun (Lamia “Λαμία”), zabeležio je:

“Ovde počinje zemlja Velike Vlaške. Stanovnici se zovu Vlasi. Brzinom jelena, oni silaze u Vizantijsko Carstvo da ubijaju i pljačkaju. Niko ne može da ih napadne ratom, čak ni jedan car ili kralj ne može da vlada njima. Oni ne žive po hrišćanskim običajima i daju sami sebi jevrejska imena, zato neki kažu da su Jevreji i da deru Hrišćane, umesto da ih ubiju, kao što rade Grcima.”

“Poreklo Vlaha” Theodora Capidana i Constantina Noea

Etnologijska štamparska Kuća, Bukurešt 2008

Kogaion