Religia iudaica din timpul lui Iisus (Ieşua)

2 Comments

In primul secol al erei noastre, Palestina este ocupata de romani. In aceasta epoca, religia iudaica era compusa din mai multe comunitati religioase (secte).

Cea mai bine reprezentata dintre ele era casta aristocratica a saducheilor. Marii Preoti ai Templului din Ierusalim erau recrutati din aceasta casta sacerdotala.

Ca numar de membrii, pe primul loc se afla grupul fariseilor, dintre acestia fiind selectati rabinii evrei.

O parte a saducheilor promovau credinta intr-un Mesia ce va avea rol mantuitor pentru evrei. Important este de remarcat faptul ca Hristos apartinea acestui grup iudaic.

Alt grup iudaic, era reprezentat de catre zeloti. Acestia aveau ca origine pamantul Galileei, iar pe langa ideologia religioasa, ei militau pentru dezrobirea de sub ocupatie romana a intregii Palestine, avand un caracter de grupare paramilitara, terorista (atentate, lupte armate, atacuri asupra garzilor romane etc).

Alaturi de saduchei, si zelotii asteptau venirea unui profet care sa predice evreilor, motivandu-i la revolte impotriva romanilor, pentru eliberare. Acest mesia al zelotilor urma sa fie conducatorul revoltei anti-romane.

Acest caracter mesianic, in viziunea zelotilor era unul fanatic; prin religia profetica reusind sa instituie o mentalitate revolutionara evreilor ce se aflau in robie.

Comunitatea celor botezati de catre Ioan Botezatorul, reprezenta o alta ramura a religiei iudaice, acestia avand o oarecare legatura cu saducheii, fapt usor de inteles din canonizarea lui Ioan Botezatorul de catre iudeo-crestini in trei mari sarbatori: Soborul Sf. Ioan Botezatorul (7 ianuarie), Nasterea lui Ioan Botezatorul (24 iunie) si Taierea capului Sf. Ioan Botezatorul (29 august).

Ioan a fost fiul Elisabetei, care era verisoara Mariei, mama lui Iisus. Tatal lui Ioan Botezatorul a fost fariseul rabin Zaharia. Astfel, secta lui Iisus era influentata si de saduchei si de farisei. Ca legitimitate a sectei lui Hristos, avem drept dovada faptul ca Ioan Botezatorul, astepta venirea lui Iisus Hristos, avand rol mesianic si profetic.

In sfarsit, o alta ramura a iudaismului, era cea a esenienilor, care traia izolata dupa niste principii fanatice ale iudaismului, reprezentat de Moise. Acestia excludeau femeile din comunitatea lor si credeau in nemurirea sufletului si pedepsirea pacatosilor de orice fel.

Si ei asteptau un Mesia, care-i va elibera de sub dominatia romana, si care va infaptui Imparatia lui Iehova-Adonai-Savaot-Eloah-Shaddai (epitete ale divnitatii supreme iudaice, traduse gresit in iudeo-crestinism prin Dumnezeu).

Acest fapt istoric este confirmat de descoperirea din Qumram a Manuscriselor de la Marea Moarta, în anul 1947.

Articol scris de Kogaion

Religia iudaica din timpul lui Iisus (Ieşua)

Leave a comment

In primul secol al erei noastre, Palestina este ocupata de romani. In aceasta epoca, religia iudaica era compusa din mai multe comunitati religioase (secte).

Cea mai bine reprezentata dintre ele era casta aristocratica a saducheilor. Marii Preoti ai Templului din Ierusalim erau recrutati din aceasta casta sacerdotala. More

Religia iudaica din timpul lui Iisus (Ieşua)

Leave a comment

In primul secol al erei noastre, Palestina este ocupata de romani. In aceasta epoca, religia iudaica era compusa din mai multe comunitati religioase (secte).

Cea mai bine reprezentata dintre ele era casta aristocratica a saducheilor. Marii Preoti ai Templului din Ierusalim erau recrutati din aceasta casta sacerdotala. More

Religia iudaica din timpul lui Iisus (Ieşua)

Leave a comment

In primul secol al erei noastre, Palestina este ocupata de romani. In aceasta epoca, religia iudaica era compusa din mai multe comunitati religioase (secte).

Cea mai bine reprezentata dintre ele era casta aristocratica a saducheilor. Marii Preoti ai Templului din Ierusalim erau recrutati din aceasta casta sacerdotala. More

Religia iudaica din timpul lui Iisus (Ieşua)

Leave a comment

In primul secol al erei noastre, Palestina este ocupata de romani. In aceasta epoca, religia iudaica era compusa din mai multe comunitati religioase (secte).

Cea mai bine reprezentata dintre ele era casta aristocratica a saducheilor. Marii Preoti ai Templului din Ierusalim erau recrutati din aceasta casta sacerdotala. More

Convertirea lui Constantin cel Mare la crestinism

1 Comment

Convertirea lui Constantin de Rubens

Convertirea lui Constantin de Rubens

Mitul lui Constantin s-a dezvoltat în decursul evului mediu (sec. VI-X d. Hr.), până într-acolo încât a fost creată o întreagă hagiografie a primului împărat creştin. Pornindu-se de la “viziunea” lui Constantin dinaintea bătăliei de la Pons Milvius, au fost create două versiuni ale convertirii acestuia la creştinism.

În versiunea creştină, Constantin ar fi fost determinat să treacă la creştinism de viziunea avută înaintea bătăliei de la Pons Milvius, împotriva rivalului său Maxentius, descrisă pe larg de Eusebius din Caesarea în Vita Constantini, I, 28, 2. În conformitate cu aceasta, în timpul marşului spre Roma, împăratul ar fi văzut pe cer semnul crucii şi inscripţia “in hoc signo vinces!”, după care ar fi ordonat construirea labarum-ului şi inscripţionarea scuturilor cu chrismon-ul.

Pornind de la acest miez, hagiografia creştină ulterioară a creat legenda convertirii şi botezului lui Constantin de către papa Silvestru, ca ultimă şansă în vindecarea împăratului de lepră (Fowden, 1994, 146-170).

Viziunea păgână a convertirii lui Constantin a apărut probabil după convertirea împăratului, probabil postum, şi reprezintă reacţia la măsurile de favorizare a noii religii de către fondatorul Constantinopolelui. Deja structurată în secolul al IV-lea, versiunea apare definitivată la Eunapios din Sardes şi Zosimos, ea prezentând convertirea împăratului ca rezultat al asasinării lui Crispus şi a Faustei în 326. Zosimos, autor al unei lucrări virulente împotriva creştinilor (Nea Historia) la începutul secolului al VI-lea, şi-a avut ca sursă principală pe Eunapios din Sardes, care a scris o istorie, continuare a lucrării lui Dexippos, a perioadei cuprinse între anii 270 şi 404 (R. T. Ridley, 1972, 280).

În Zos., II, 29, autorul narează versiunea păgână a convertirii împăratului: după François Paschoud, aceasta nu reprezintă o invenţie tardivă, ci reflectarea exactă a unei tradiţii ostile, “născută” printre hellenes (Fr. Paschoud, 1979, 339). În conformitate cu autorii păgâni mai sus amintiţi, Constantin s-a convertit la creştinism în urma asasinării lui Crispus şi a Faustei (Zos., II, 29, 2).

Atunci, pentru că preoţii păgâni au refuzat să celebreze riturile expiatorii pentru împăratul criminal, la sugestia unui egiptean din Hispania (probabil Ossius din Corduba), Constantin s-a convertit la creştinism, fiind convins că botezul îi va şterge toate păcatele (Zos., II, 29, 3-4).

Versiunea păgână a supravieţuit doar în lucrarea lui Zosimos, aceasta datorită mai ales faptului că fondatorul imperiului creştin nu putea avea o imagine defavorabilă în sursele bizantine. Apoi, ideologia imperială bizantină punea un accent deosebit pe identificarea unora dintre împăraţi cu un Constantin idealizat, prototip al “bunului împărat”; aşadar, versiunea păgână s-a încercat a fi “ştearsă” din memoria bizantină, elocventă fiind în acest sens afirmaţia din dicţionarul Suda referitoare la această viziune: “Constantin, marele împărat.

Există multe aberaţii scrise despre el de către Eunapios şi pe acestea le-am trecut sub tăcere din respect pentru om” (Constantin, n. n.; v. Suda, K 2285, apud S. N. Lieu, D. Monserrat, From Constantine, p. 13). Versiunea creştină avea să cunoască un succes deosebit în epoca bizantină, diversele vitae ale împăratului punând accent pe convertirea şi botezul lui de către papa Silvestru.

De ce Silvestru şi nu Eusebius de Nicomedia, aşa cum este realitatea istorică? Trebuie avut în vedere faptul că Eusebius era arian în convingerile sale.

Or, primul împărat creştin nu putea fi botezat de către un eretic; aceasta ar fi dăunat imaginii împăratului care se confunda cu instituirea, în versiunea ortodoxă, a creştinismului, implicit cu imaginea bizantină asupra puterii imperiale, de apărătoare a ortodoxiei […].

[…] Totuşi, persecuţia lui Licinius trenuie serios nuanţată, în sensul că este foarte probabil ca o parte din relatările din Actele Martirilor să reprezinte falsuri istorice, construite ulterior de propaganda constantiniană.

Prezenţa martirilor la Dunărea de Jos poate fi pusă în legătură cu acţiuni personale ale respectivilor martiri, care pentru a-şi arăta zelul faţă de religie, au provocat în mod deliberat, prin distrugerea altarelor şi templelor păgâne, reacţia autorităţilor locale.

Oricum, în această extrem de spinoasă problemă a martirilor creştini, informaţia este, cel puţin la nivelul actual al cunoaşterii, puţin credibilă.

De altfel, după Chrysopolis, propaganda constantiniană l-a transformat pe învins într-un tiran sângeros, care nu pregeta să verse sângele martirilor creştini.

În conformitate cu Eusebius din Caesarea, în Vita Constantini sunt enumerate o serie de măsuri anticreştine luate de către Licinius: interzicerea adunării şi conciliilor episcopale (VC, 1. 51. 1 sq.), separarea bărbaţilor şi femeilor în practicarea cultului creştin, femeile fiind iniţiate doar de alte femei (VC, 1. 53. 1), adunările creştinilor find ţinute în afara oraşului, sub cerul liber (VC, 1. 53. 2).

De asemenea, preoţii creştini au fost forţaţi să intre în consiliile municipale, fiind obligaţi să participe la leitourgeia (VC, 2. 20. 2; 30. 1). Nu trebuie uitat însă faptul că marea majoritate a documentelor epocii, care relatează despre execuţia martirilor în timpul lui Licinius sunt “pură ficţiune”, după analiza făcută de către T. D. Barnes.

În concluzie, putem afirma că toate acestea ţin de conflictul ideologic: în timp ce Constantin se erija în protector al creştinilor, acordându-le printr-o serie de măsuri o situaţie privilegiată în Imperiu, Licinius a ales revenirea la tradiţionalismul roman, pentru a se putea prezenta ca apărător al vechilor valori.

Ulterior, istoriografia şi panegiricele dedicate învingătorului l-au transformat pe învins într-un tiran, tocmai pentru a justifica preluarea puterii de către Constantin.

Se poate observa, aşadar, folosirea religiei ca “armă politică”, în contextul conflictului dintre Constantin şi Licinius. Or, religia învingătorului era impusă în această perioadă asupra învinsului, care era transformat, după cum se menţiona mai sus, în motiv al propagandei triumfale.

În aceeaşi ordine de idei, învinsul era acuzat de guvernare tiranică, fiind transformat în “imagine a răului”: persecutor al creştinilor (motiv folosit adesea de către autorii creştini ai epocii în contextul conflictelor dintre Constantin şi adversarii săi), tiran sângeros şi cu înclinaţii sexuale nefireşti, sau dorinţe sexuale exacerbate (care, de altfel, transpar din sursele creştine care fac referire la adversarii lui Constantin).

Distorsionarea adevărului în favoarea învingătorului reprezintă o tehnică preferată de către autorii antichităţii târzii, inclusiv prin folosirea unor tehnici de redactare care aduc în discuţie comparaţia cu personaje biblice (regi sau “judecători” prezenţi în Vechiul Testament), folosirea de epitete sau comparaţii care accentuează portretul sumbru creionat adversarilor creştinismului.