A juadizmus Jézus idejében

Leave a comment

A juadizmus Jézus idejében (Josua)

Időszámitasunk első századában Palsztina római hóditas alatt áll. A judaizmus ebben az időszakban több egyházi kissebbségekből, szektákból állt még.

Legismertebb képviselőik a szaduceusok vezető kasztja, Jeruzsálem Templomának nagy papjait ebbe a kasztba toborozták.

Legnagyobb számban a farizeusok alkották, ezekbol kerültek ki a zsidó rabbik.

A szaduceusok a zsidók Megváltását hirdették. Általánosan elfogadot tény, hogy Jézus is ebbe a judeo csoportba tartozott, bár egyes tudosok (lásd Badiny Joos Ferenc) szerint szkita kiralyfi volt, arszakida anyai ágon.

Egy másik zsidó csoport a zeloiták voltak, Galileából származtak és az egyházi elveik mellett Palasztina felszabaditását tűzték ki célul a római iga alol, paramilitáris, terorista támadásokat folytatva a romai őrjáratok ellen.

A szaduceusok és a zeloitak is egy profeta eljövetelét várták aki majd a zsidokat fellázitja a romai hatalom ellen. Ez a Messiás lett volna a vezetőjuk romaiak elleni felkelésben. Ez a messiási hit egy forradalmár szellemiséget nevelt a zsidokba.

Keresztelő Szent János megkeresztelt gyülekezete egy másik ága volt a judeizmusnak, kapcsolatban állhatott a szaduceusokkal, erre utal Keresztelő Szent János kanonizálása a judeo-kereszténységben. Három nagy ünnep is kötődik a nevéhez: január 7; junius 24 – születésnapja ; agusztus 29 halálának napja, amikor levágják a fejét.

János Erzsébet fia volt, sógórnője pedig Mária, Jézus édesanyja. Keresztelő Szent János apja pedig a farizeus Zaharia volt. Feltehető, hogy Jézus szektáját befolyásolhatták a szaduceusok és a farizeusok is, János  pedig várta a megváltó Krisztus eljövetelét.

Végül még ott vannak elszigetelten a fanatikusoknak tartott esszénusok, akiket Mózes képviselt, akik kizárták a nőket a köreikből, hittek a lélek halhatatlanságában és a bűnösök megbüntetésében. Ők is várták a Megváltó eljövetelét, aki majd felszabaditja a római hatalom alol, megalakitva majd a Jehova-Adonaj-Savaot-Eloah-Shaddai (kulonbozo istensegek megfeleloi a judeo istensegeknek) királyságát.

A tényeket alátámasztják az 1947-ben felfedezett Qumrámi Holt Tengeri Tekercsek.

Kogaion

A juadizmus Jézus idejében (Josua)

Leave a comment


Időszámitasunk első századában Palsztina római hóditas alatt áll. A judaizmus ebben az időszakban több egyházi kissebbségekből, szektákból állt még.

Legismertebb képviselőik a szaduceusok vezető kasztja, Jeruzsálem Templomának nagy papjait ebbe a kasztba toborozták. More