“Më pas, ndërkohë që Burebista mbretëronte tek Gotët, Dekeni erdhi në Goti, në të njëjtën kohë që Silla rriti pushtetin e tij në Romë . Me pranimin e Dekenit, Burebista i dha atij një pushtet pothuaj mbretëror. Si pjesë të këshillës së tij, Gotët filluan të shkretonin pisllëqet gjermane, që ishin të dominuara nga frankët… More