Giganti Gog i Magog – jevrejski teror

Leave a comment

Gog i Magog iz britanske mitologije u Royal Arcade, Melbourne

Giganti, rođeni od Tere (znana kao Gaja) i Urana, bili su nasilni i nereligiozni ljudi, koji nisu verovali u božanstva, zato što su smatrali da i sami imaju božansku suštinu.

Giganti su bili planinski ljudi (Uran je sinonim za planinu, ili za planinskog čoveka).

U njihovom ratu protiv Zevsa, izgradili su planine iznad planina da bi došli do Olimpa, palate bogova. Veliki Atlas je zadrhtao kada su napali i, iako su se bogovi, vođeni Zevsom, obrušili na Gigante, bacajući munje, ipak nisu bili sposobni da ih savladaju, i čak je i Herkul morao da se umeša da bi ih dobili.  More

Borna kola iz Dupljaje

Leave a comment

Period: oko 1500 godine pre nove ere (Srednje Bronzano Doba)

Kultura: Žutobrdska kultura

Ovaj divan primerak minijaturnih kolica (bornih kola) od terakote otkriven je, zajedno sa još jednim primerkom, početkom 20. veka u Banatu, u mestu Dupljaja. Jedna kola imaju dva točka a druga tri.

U središtu kolica sa dva točka, nalazi se antropomorfna muška figura sa glavom ptice. Na ptici su urezana dva simbola odnosno svastike (na levoj strani je svastika okrenuta na desno a na desnoj svastika okrenuta na levo).

Između njih se nalaze dve spirale, a ispred njih, sa suprotne strane, u vertikalnom pravcu su dva mala kruga.

Svastika, okrenuta na levo, nalazi se na dnu stomaka.

Sprokhof smatra da ovaj primerak predstavlja mit o Hiperboreji i Apolonu, koji je večno Sunce. Ove pretpostavke polaze od legende koja govori da je Apolon putovao u Hiperboreju u kolima koja su vukli labudovi. (to možete videti na kolima sa tri točka)

Srpski istoričar Trbuhović smatra da su ova kolica korišćena za obavljanje uranskih ili solarnih rituala, ili za prizivanje kiše, jer buka koju kola proizvode liči na grmljavinu.

Druge hipoteze govore da ova borna kola mogu predstavljati vozilo za prevoz u drugi svet, sa Neba. Kao primer možete videti kola boga Tora, koja vuku dve koze “Toothgnasher” i “Toothgrinder”, ili kola boga Peruna, odnsno Svetog Ilije kod Hrišćana.

Ptičija lica mogu predstavljati dušu pokojnika.

Autor članka Kogaion

Borna kola iz Dupljaje

Leave a comment

Period: oko 1500 godine pre nove ere (Srednje Bronzano Doba)

Kultura: Žutobrdska kultura More