Geto-dakët “Fisi më i drejtë dhe i guximshëm Trak”

Leave a comment

Gjithnjë e më shumë zëra që pretendojnë të përfaqësojnë “historinë” shumëvjeçare të vendit tonë, ngjallin një jehonë interesante në atë qëështë ndjerë e dëgjuar gjithnjë, se Geto-Dakët ishin njerëz poligamistë, hanin mish dhe më e keqja nga të gjitha ishin konsumues të mëdhenj të alkoolit. More

Geto-dakët “Fisi më i guximshëm dhe i drejtë Trak”

Leave a comment

Më tepër e më tepër zëra pohojnë të paraqesin “historinë” e kombit tone shumë-mijëvjeçarësh, ndjell një jehonë në atë që është ndjerë gjithnjë dhe është dëgjuar, që Geto-Dakët ishin njerëz poligamist, që kanë ngrënë mish dhe më e keqja konsumues të alkoolit.

Për të demonstruar një herë për të gjithë që popujt Geto-Dak, Gjermanik, Kelte dhe populli i Balltikut, si fise të tjera trake, nuk ishin konsumues të alkoolit, vetëm sepse ata nuk e dinin ndonjë pije alkoolike përveç “Pijes së zotave” të quajtur verë mjalti (Hydromel në frëngjisht, në spanjisht Hidromiel, Idromele në italisht, hydromel në portugalisht, anglisht mead, miód në rusisht, polonisht, norvegjisht, suedisht, danisht, Med në ukrainisht, Met gjermane, Medovina në çeko-sllovake, serbo-kroate dhe Slloveni-ur, Ezti në Baske, Sima në finlandisht, Hydromeli në gjuhën latine klasike, Midus në letonisht) ne do të japin kuotën e tyre një burim i rëndësishëm historik i shekullit të I pas Krishtit.

Evidenca më e rëndësishme që ne e hasin më “Gjeografinë” e Strabonit, veçanërisht në Librin VII të Kapitullit III:
“[…]Grekët konsideronin që Getae ishin një fis Trakas. Ata jetonin në të dy brigjet e Danubit, dua të them që të dy Getae si dhe Mysianët. Mysianët ishin gjithashtu Trakë, por në kohën e tashme, emri i tyre është Moesians, origjina e Mysians janë nga Moesianët, që jetojnë midis Lydianëve, Frygjianëve dhe Trojanëve.Frygjianët vet janë Bryges (Ura), një fis trakian Tral, sikurse Mygdonët, Bebrykianët, Bithyni, Thyni dhe ndoshta gjithashtu Mariandynii.
Të gjithë ata ikën shpejtë nga Evropa, por Mysianët mbetën në vend së bashku me Trakët tjerë.

Mendimi im është se Poseidoni supozoi drejt se Homerit i cakton me këtë emër, Mysianët, në Evropë (Unë them ata nga Trakë) kur ai thotë:

Sytë e tij dritë ii u ktheva prapë për të parë
Vendi i Trakëve e populluar nga ata që i frenonin sirepii,
Dhe Mysians që luftojnë njëra-tjetrën nga distancë e afërt. […]

Poseidoni thotë se Mysians janë jashtë produkteve të mishit nga një besim të caktuar fetar, thjesht sepse ata nuk i rrisin kafshët. Ata ushqehen me mjaltë, qumësht dhe djathë, jetojnë vetëm, siç quhen ata njerëz të devotshëm prej zotave dhe capnobates.

Ka Trakë që jetojnë pa vajzat, ata janë quajtur Themelues. Ata janë konsideruar shenjtorëve, për shkak të nderit të tyre dhe të jetuarit pa frikë. Poeti Homer i quajtur ata “qumështorët e shenjtë e pelës, e cila pi qumësht, pa jetës w dhe njerëzit më të saktë”. Ata janë të mbiquajtur “pa jete”, veçanërisht për shkak se ata jetojnë pa vajzat, Homeri vetë thonë vejani në lidhje me atë është vetëm një jetë e gjysmë që ai e quajti si shtëpinë e Protesilaos “gjysmë”, vetëm sepse ai ishte një njeri i ve.

Mysianët quhen “luftëtarë nga distancë më të afërt” sepse ato janë të pamposhtur dhe luftëtarë të shkëlqyer. Në librin e kapitullit XIII (e Iliada) se duhet të jetë shkruar “Moesianët, luftëtarët nga distancë më të afërta” në vend të Mysianëve (pretendim i Poseidonios).

Por me siguri, është i dalldisur për të ndryshuar tekstin e Homerit, duke u konsideruar i mirë në të gjithë kaq shumë vitesh. Në të vërtetë, është shumë më i besueshëm se ata ishin emëruar Mysianët në fillim dhe tani ata ndryshuan emrin në Moesianët. Epitetin “pa jete” mund të jetë më tepër në kuptimin e “ve” sesa “paushqyer” ose “me shtëpi në karrocat. […]

Dhe praktikën e Pitagorës që thonë se të abstenojnë nga mish, mbeti për ta si një urdhër nga Zamolxis. […]

Në lidhje me informatat që ata thonë neve:

“Menjëherë Deceneu vetë u konsiderua si një Zot, siç thashë, kur kam folur rreth Zamolxis. Dhe në një shenjë të bindjes, njerëzit Getae ishin të bindur për të shkurtuar hardhi dhe të jetojnë pa verë […]” ne nuk mund ta përcaktojmë vendin e saktë për këto “Getae” si ne e di në qoftë se teksti i referohet Tarabostes ose Comati.
Ndoshta një pjesë e fisnikërisë Geto-Dacian shkoni mënyrë negative, por vetëm për shkak të ndikimit të pista greke dhe romake, ose ndoshta vetëm për shkak Geto-Dakët i cili mbeti në fortesa në Detin e Zi që të administrojnë territoret e pushtuara nga Burebista perandori filloi këtë praktikë të turpshme, një praktikë poshtëruese për fiset veriore të Trakëve.

Do të doja të përmend se Odrysians dhe fiset e tjera jugore trake, pinin verë e dhe të merrnin substanca halucinogjene të ndryshme si kërpudhat magjike, kërp (farë e keqe, kanabis), apo edhe opioids orientale.
Të gjitha këto fakte erdhi më vonë, për shkak të ndikimit të greke dhe më vonë ndikimi romak, dhe ndikimet e ndryshme mythraic nga lindja.

Prandaj, Geto-Dakët dhe Moesians, Carpiani dhe Costobocii, dhe të gjitha nga fiset “barbare” në veri të Danubit, nuk konsumonin alkool, por verë mjalti vetëm si të gjithë “barbarët” nga Veriut. Këto deklarata tendencioze të lëshuara kundër etërve tanë janë vetëm disa sulme të cilat kanë një qëllim të vetëm: degjenerimi i paraardhësit tonë të madh dhe hyjnor, Geto-Dakët, ” Fisët më të guximshëm dhe të drejtë Trak”!

Armiqtë tanë poligam, konsumatorët i madh i alkoolit dhe drogës, duket të jetë ziliqar për paraardhësit tonë dhe jetën e tyre të shenjtë, si edhe në lidhje me prejardhjen e tyre hyjnore.

Artikulli u shkrua nga Kogaion – Përkthyer nga Ahmet Murati

Olah poganysag a XII szazadban

Leave a comment

Vllehe

Vláhok

1173-ban  a Tudela-i Benjámin rabbi hosszu utazása során Spanyolországból Jeruzsálembe, áthaladt Olaszországon, majd Görögországon, folytatva utját Palesztina felé.

Elérvén Zeitunba (ma Lamia városa), ezt irta:

” Itt kezdődik Vláhország, aminek lakósai a vláhok. Az oláhok, kik gyorsaságra és fürgeségre nézve a szarvasokkal csaknem egyenlők, leereszkednek Görögországba és a görögöket kifosztják. Senki nem tudja megtámadni háboruban, egy király sem tudta alattvalojává tenni őket. A keresztény szokások nem ismertek nálluk, zsidó neveket adnak egymásnak, amiért egyesek zsidó népnek vélik őket. Ha keresztényekkel találkoznak, ezeket egyszerűen kirabolják, de nem gyilkolják meg mint a görögöket. “

“A macedonok eredete” Theodor Capidan es Constantin Noe

Bukaresti Néprajzkutatoi Kiado, 2008

Kogaion

Vlaški paganizam u XII veku

Leave a comment

Vllehe

Vlasi

Godine  1173, srednjovekovni Navarski avanturista Benjamin Tudeljski, za vreme svojeg dugog putovanja od Španjolske do Svete Zemlje, prošao je kroz Italiju i Grčku. Kad je došao u grčki grad Zeitun (Lamia “Λαμία”), zabeležio je:

“Ovde počinje zemlja Velike Vlaške. Stanovnici se zovu Vlasi. Brzinom jelena, oni silaze u Vizantijsko Carstvo da ubijaju i pljačkaju. Niko ne može da ih napadne ratom, čak ni jedan car ili kralj ne može da vlada njima. Oni ne žive po hrišćanskim običajima i daju sami sebi jevrejska imena, zato neki kažu da su Jevreji i da deru Hrišćane, umesto da ih ubiju, kao što rade Grcima.”

“Poreklo Vlaha” Theodora Capidana i Constantina Noea

Etnologijska štamparska Kuća, Bukurešt 2008

Kogaion

Ο Βλαχικός Παγανισμός του 12ου αιώνα

Leave a comment

Βλάχοι

Το 1173, ο Βενιαμίν από την Τουντέλα, στο ταξίδι του από την Ισπανία προς την Ιερουσαλήμ, πέρασε από την Ιταλία και από την Ελλάδα, για να ξεκινήσει μετά για την Παλαιστίνη.

Όταν έφτασε στη Λαμία έγραψε:

<<Εδώ ξεκινάει η Βλαχία, οι κάτοικοι της οποίας ονομάζονται Βλάχοι.Γρήγοροι όπως τα ζαρκάδια, αυτοί κατεβαίνουν στη χώρα των Ελλήνων για να τους γδάρουν ζωντανοί και για να λεηλατήσουν. Κανείς δεν μπορεί να τους επιτεθούν σε πόλεμο και κανένας αυτοκράτορας δεν μπορεί να τους υποδουλώσει. Δεν τηρούν τα χριστιανικά ήθη και έθιμα και παίρνουν εβραϊκά ονόματα, λόγος για τον οποίο κάποιοι λένε ότι είναι εβραίοι και ότι τους χριστιανούς τους γδέρνουν αντί να τους σκοτώσουν, όπως κάνουν με τους Έλληνες.>>

Αναρτήθηκε από Kogaion

валашское язычество в XII-ом веке

Leave a comment

Vllehe

Валахи

В 1173 году, раввин Вениямин из Туделы, в своём длинном путешествии из Испании в Иерусалим, прошёл через Италию, потом Грецию, чтобы дойти до Палестины.

Прибыв в Зейтун (сегодня-Ламия), он писал:

“Здесь начало Влахии, жители которой носят имя Влахи. Как быстрые олени в беге, они спускаются к Греции, чтобы обирать и грабить. Никто не может на них напасть войной, никакой король не  может их подчинить. Христианские обычаи они не сохраняют, берут себе жидовские имена, из-за чего некоторые говорят, что они из еврейского народа и что христиан они грабят, а не убивают, как греков. “

“Происхождение македорумын” Теодора Капидана и Константина Нои

Этнологическое издательство, Бухарест 2008

Kogaion

Valakiansk hedenskap på 1200-tallet

Leave a comment

Vllehe

Valakianerne

I 1173 reiste Benjamin av Tudela, fra Navarra, ut på en lang reise fra Spania til det hellige land, og på hans reise, passerte han gjennom Italia og Hellas. den dag han nådde den greske by ved navn Zeitun (Lamia “Λαμία”), så noterte han ned :

“Her begynner det store land; Walachia. Innbyggerne er kalt vlakere, med en hjorts ritt  reiste de inn i det Byzantiske Riket for å drepe og plyndre. Ingen hadde kunnet angripe dem gjennom krig, ikke engang en keiser eller konge skulle regjere over de. De lever ikke under kristne tradisjoner og de gir hverandre jødiske navn, på grunn av dette, sier noen at de er jøder som skjærer huden av kristne, istedet for å drepe dem, som de gjør med grekerne.”

Skrevet av Kogaion

Езичеството на власите през XII век

Leave a comment

Vllehe

власи

През 1173 г. средновековният наварски приключенец Бенджамин от Тудела,по време на неговия дълъг път от Испания до Свещените Земи, минава през Италия и Гърция. Когато пристига в гръцкия град Цеитун (Ламия) той забелязва:

„Тук започват земите на Велика Влахия.Жителите се наричат влахи (власи).Със скоростта на елени, те се спускат към Византийската Империя за да убиват и плячкосват.Никой не може да ги атакува по време на война, нито пък крал или император да наложи властта си над тях.Те не живеят с християнските традиции и наричат себе си с еврейски имена,поради тази причина някои казват,че те са евреи и одират християните вместо да ги убиват ,както правят и с гърците.”

Публикувано от Kogaion

Paganizmi vlleh në shekullin XII

Leave a comment

Vllehe

Vllehe

Në vitin 1173, në aventuristin mesjetar Navarezian Benxhamin nga Tudela, në udhëtimin e tij të gjatë nga Spanja deri të Tokën e Shenjtë, kalon përmes Italisë dhe Greqisë. Kur ai arrin në qytetin grek ë Zejtun (Lamia “Λαμία”), ai shkroi:

“Këtu fillon toga e Vllahisë së Madhe (Vllahia). Banorë quhen vlleh. Me shpejtësinë e drerëve, ata zbritën në Mbretërinë greke (Bizant) për të vrarë grabitur. Askush nuk i sulmon përgjatë luftës, madje asnjë perandor ose mbret mund t’i sundojë ata. Ata nuk jetojnë nën tradita krishtere dhe ata emërtohen me emra hebrenjsh, për këtë disa thonë që janë hebrenj dhe ata i zhveshin krishterët, në vend se t’i vrasin ata, siç bëjnë me grekët.”

“Origjina e aromanëve” nga Teodor Kapidan dhe Konstatin Noe

Shtëpia e botimeve entologjike, Bukuresht 2008

Shkruar nga Kogaion

Paganizmi vlleh në shekullin XII

Leave a comment

Në vitin 1173, në aventuristin mesjetar Navarezian Benxhamin nga Tudela, në udhëtimin e tij të gjatë nga Spanja deri të Tokën e Shenjtë, kalon përmes Italisë dhe Greqisë. More

Older Entries