Geto-dakët “Fisi më i drejtë dhe i guximshëm Trak”

Leave a comment

Gjithnjë e më shumë zëra që pretendojnë të përfaqësojnë “historinë” shumëvjeçare të vendit tonë, ngjallin një jehonë interesante në atë qëështë ndjerë e dëgjuar gjithnjë, se Geto-Dakët ishin njerëz poligamistë, hanin mish dhe më e keqja nga të gjitha ishin konsumues të mëdhenj të alkoolit. More

Jordanët për Burebistën

Leave a comment

“Më pas, ndërkohë që Burebista mbretëronte tek Gotët, Dekeni erdhi në Goti, në të njëjtën kohë që Silla rriti pushtetin e tij në Romë . Me pranimin e Dekenit, Burebista i dha atij një pushtet pothuaj mbretëror. Si pjesë të këshillës së tij, Gotët filluan të shkretonin pisllëqet gjermane, që ishin të dominuara nga frankët… More