Paganizmi vlleh në shekullin XII

Leave a comment

Në vitin 1173, në aventuristin mesjetar Navarezian Benxhamin nga Tudela, në udhëtimin e tij të gjatë nga Spanja deri të Tokën e Shenjtë, kalon përmes Italisë dhe Greqisë. More

Wallachian paganism in XII century

Leave a comment

In 1173, the medieval Navarrese adventurer Benjamin of Tudela, in his long travel from Spain to Holy Land, pass through Italy and Greece. More

Newer Entries