Военната Колесница от Дупладжаджа Булгареще

Leave a comment

Епоха: приблизително 1500 Пр.Н.Е. (Късна Бронзова Епоха)

Култура: Джуто Брдо – Гарла Маре

Този красив детайл, заедно с друг такъв изглежда е бил открит в гробница. Те представляват две миниатюрни карети (военни колесници): едната двуколка, а другата с три колела.

В средата на двуколката се намира антропоморфна статуя на мъж с глава на птица. Върху птицата, в посока нагоре, има издълбана рисунка, представляваща два символа – свастики (в ляво е нарисувана гледаща надясно свастика, а вдясно – свастика, гледаща наляво).

Между тях има две спирали, а срещу тях – но в срещуположния край и във вертикална посока – има два малки кръга.

Друга, гледаща наляво свастика, се намира в основата на корема.

Някои историци смятат, че този детайл представлява Хиперборейският Аполо, който е вечното Слънце. Тези предположения са подхранени от една стара легенда, разказваща как Аполо пътувал за Хиперборея в колесница, теглена от лебеди (това може да се види върху военната триколка).

Сръбският историк Трбухович счита, че тази миниатюрна карета е използвана при изпълняване на ритуали в чест на Слънцето и Уран, или пък при молитва за дъжд, тъй като шумът от колесницата е като тътена на гръмотевиците.

Други хипотези ни представят идеята, че тази военна колесница е могла да предвтавлява средство за пренасяне в отвъдното, от Небето. За пример може да се спомене колесницата на Тор, теглена от два козела: “Toothgnasher” (Скърцащият със зъби) и “Toothgrinder” (Стриващият със зъби) а също и каляската на Перун, когото християните нарекли Св. Елиас.

Лицата на птиците биха могли да улицетворяват душите на умрелите.

Kogaion

Миниатюрная повозка из Дупляя (Южный Банат, Воеводина)

1 Comment

Миниатюрная повозка из Дупляя (Южный Банат, Воеводина)

Датировано примерно 1500 л.н.э

Культура Зуто Брдо- Гырла Маре (Сербия-Румыния)

Эта красивая фигура, которая видимо была найдена в гробнице, вместе с другой фигурой, представляет  собой боевую повозку с двумя колесами.

В центре миниатюрной повозки находится  антропоморфная мужская статуетка с головой птицы. На этой птице, на верхней части, находятся две свастики (с левой стороны – «левогира», с правой – «декстрогира»).

Между теми двумя крестами врезаны две спирали, а напротив них, на противоположных концах, есть два маленьких круга, расположенных по вертикали.

Другая свастика декстрогира изображена на уровне живота.

Некоторые историки считают, что эта статуетка изображает Аполлона Гиперборея, который представляет собой Вечное Солнце. Эти предположения появились благодаря старой легенде, которая гласит, что Аполлон путешествовал в Гиперборею в карете, запряженной Лебедями.

Сербский историк, Трбуховик, считает, что эта миниатюрная карета используется при урано-солнечном ритуале, для вызова дождя, ссылаясь на то, что шум,  произведённый боевой повозкой похож на шум грома.

Другие гипотезы информирует нас что эта карета являет собой средство для перевозки в загробный мир (например карета Тора запряженная двумя козлами, и Перуна, который в иудейе-христьянской вере стал Св. Ильей).

Образы птиц могут изображать души мёртвых.

Kogaion