Епоха: приблизително 1500 Пр.Н.Е. (Късна Бронзова Епоха)

Култура: Джуто Брдо – Гарла Маре

Този красив детайл, заедно с друг такъв изглежда е бил открит в гробница. Те представляват две миниатюрни карети (военни колесници): едната двуколка, а другата с три колела.

В средата на двуколката се намира антропоморфна статуя на мъж с глава на птица. Върху птицата, в посока нагоре, има издълбана рисунка, представляваща два символа – свастики (в ляво е нарисувана гледаща надясно свастика, а вдясно – свастика, гледаща наляво).

Между тях има две спирали, а срещу тях – но в срещуположния край и във вертикална посока – има два малки кръга.

Друга, гледаща наляво свастика, се намира в основата на корема.

Някои историци смятат, че този детайл представлява Хиперборейският Аполо, който е вечното Слънце. Тези предположения са подхранени от една стара легенда, разказваща как Аполо пътувал за Хиперборея в колесница, теглена от лебеди (това може да се види върху военната триколка).

Сръбският историк Трбухович счита, че тази миниатюрна карета е използвана при изпълняване на ритуали в чест на Слънцето и Уран, или пък при молитва за дъжд, тъй като шумът от колесницата е като тътена на гръмотевиците.

Други хипотези ни представят идеята, че тази военна колесница е могла да предвтавлява средство за пренасяне в отвъдното, от Небето. За пример може да се спомене колесницата на Тор, теглена от два козела: “Toothgnasher” (Скърцащият със зъби) и “Toothgrinder” (Стриващият със зъби) а също и каляската на Перун, когото християните нарекли Св. Елиас.

Лицата на птиците биха могли да улицетворяват душите на умрелите.

Kogaion