Гети и Даки “Най-смели и Става тракийско племе”

1 Comment

strabo

Все повече и повече гласове претендиращи да представят “историята” на нашата мулти-хилядолетна нация,пораждат отклик от това,което все повече се чувства и чува,че Гети-Даки били полигамни хора,ядящи месо и най-лошото – били големи консуматори на алкохол.

За да докажем веднъж за винаги,че Гети-Даки, Германите, Кельты and прибалтийски републики, като други Тракийски племена,не употребявали алкохол,просто защото не познавали друга алкохолна напитка с изключение на “Напитката на Бог” наречена медовина (Hydromel на френски, на испански – Hidromiel, Idromele на италиански, hydromel на португалски, английски -Mead, Мёд на руски, полски, норвежки, шведски, датски, Med на украински, на немски -Met, Medovina наЧешкият езикиСловашкият, Сръбският, Хърватският -ur Ezti Баски, Sima на фински, Hydromeli на латински, Midus на латвийски) ще цитираме важен исторически източник от 1-ви век сл.Хр.

Най-важното доказателство можем да намерим в “География” на Страбон и по-конкретно Книга 6,Глава 3:

“[…]Гърците смятали,че Гатите били Тракийско племе.Те живеели на двата бряга на Дунава.Имам предвид Гатите и Мизи също.Мизи също били Тракийско племе но днешно време те са известни под името Мизи.Произходът на Мизи е от мези,който живеят сред Lydians, Фриги и Троянскатаетнос.

Фриги по свое му са Бригите (Briges), Тракийско племе,както и Mygdones, Bebrycians, Витините, Tините и може би Mariandynii също.

Всичко от тях бързо напуснали Европа,но Мизи останали заедно със други Тракийци.Моето мнение е,че Poseidonios правилно е предполагал,че Омир е посочва с това име Мизи, в Европа (Искам предвид тези от Тракия) когато казва:

“Неговите пламтящи очи се обърнаха за видят

Страната на Траките населена от тези,които яздят sirepii

И Mysians, които себорят помежду си от близко разстояние.” […]

Посейдон казва, че Мизи не използвали местни продукти поради определена религиозна вяра,просто защото те не отглеждали животни.Те се изхранвали с мед,мляко и сирене,живеейки сами,като били наричани религиозни мъже.

Имало Траки ,които живеели без момичета,те били наричани Основатели.Те били считани за светци,поради тяхната чест и живот без страх.Поетът Омир ги нарекъл “свещени доячи на кобила,които пиели мляко,без живот и най-коректните хора”.Те са наречени “без живот” особено защото живели без момичета.

Самият Омир казва,че овдовяването е половин живот,като нарича домът на Протесилай “половин” само защото той е бил вдовец.

Мизи са наречени “бойци от близко разстояние”,защото били отлични и непобедими войни. В Илиада трябва да бъде написано ” Мизи, бойци от близко разстояние”, вместо Мизи (претендира Посейдон).

Но със сигурност е дръзко да се променя текста на Омир,считан за добър толкова много години.В действителност,много по-вероятно е те да са били определени от самото начало като Мизи и сега те са променили името си на Мизи.

Епитетът “без живот” по-скоро би имал значението на “вдовец” отколкото “unfeeder” или “with houses on carts.” […]

А практиката на Питагор,която подкрепя въздържанието от месо,остава за тях като диктат от Залмоксис. […]

Относно информацията, която ни казва:

“Накратко Deceneu само по себе си бил считан като Бог,както казах когато говорех за Залмоксис.И в знак на подчинение Катите били убедени да откажат виното и да живеят без него […]”

Не можем да определим точно местонахождение на тези Гети,т.к не знаем дали текстът се отнася за Tarabostes или Comati.

Вероятно част от великодушието на Гети-Даки е станало негативно,но просто заради подло римско и гръцки влияние или може би просто защото Гети-Даки,които останали в крепостите покрай Черно море за да управляват териториитезавладени от император Burebista започнал тази срамна практика,унизителна практика за северните тракийски племена.

Бих желал да спомена,че Odrysians и други южни тракийски племена,пият вино и употребяват различни халюциногеннивещества като магически гъби, коноп (марихуана, канабис), или дори и ориенталски опиати.Всички тези факти дошли по -късно,поради гръцко,а по-късно и римско влияние и различни ориенталски въздействия.

Следователно Гети-Даки и Мизи, Carpiani и Costobocii, и всички “варварски” племена на север от Дунав, не употребявали алкохол, освен медовина като всички “варвари” от севера.Тези твърденияпуснати срещу нашите предци са само няколко атаки,които имат единствено намерение:дегенерация на нашите велики и божествени предци – Гети-Даки:

“Най-смелото и честно тракийското племе”!

Нашите полигамни врагове,големи консуматори на алкохол и наркотици,като че ли са завиждали на нашите предци и техния свещен живот, както и за техния божествен произход.

zalmoxis_aleksandrovo

“Залмоксис” Детайл от стенопис в гробницата от Александрово, Хасковско, IV в. пр. Хр.

Nobil geto-dac

Taraboste

Decebal

Дечебал (на румънски: Decebal) или Децеба́л (на латински: Decebalus) е владетел на даките в периода 86 — 106 г. Има предположения, че Дечебал не е собствено име, а означава “цар” или “княз”.

Член написана от Kogaion

Гети и Даки-Най-смели и Става тракийско племе

1 Comment

Burebista

За да докажем веднъж за винаги,че Гети-Даки, Германите, Кельты and прибалтийски републики, като други Тракийски племена,не употребявали алкохол,просто защото не познавали друга алкохолна напитка с изключение на “Напитката на Бог” наречена медовина (Hydromel на френски, на испански – Hidromiel, Idromele на италиански, hydromel на португалски, английски -Mead, Мёд на руски, полски, норвежки, шведски, датски, Med на украински, на немски -Met, Medovina наЧешкият езикиСловашкият, Сръбският, Хърватският -ur Ezti Баски, Sima на фински, Hydromeli на латински, Midus на латвийски) ще цитираме важен исторически източник от 1-ви век сл.Хр.

Най-важното доказателство можем да намерим в “География” на Страбон и по-конкретно Книга 6,Глава 3:

“[…]Гърците смятали,че Гатите били Тракийско племе.Те живеели на двата бряга на Дунава.Имам предвид Гатите и Мизи също.Мизи също били Тракийско племе но днешно време те са известни под името Мизи.Произходът на Мизи е от мези,който живеят сред Lydians, Фриги и Троянскатаетнос. More

Гето-даки “самые отважные и самые справедливые из фракийцев”

Leave a comment

strabo

Страбо́н (греч. Στράβων) (ок. 64/63 до н. э. — ок. 23/24 н. э.) — греческий историк и географ. Автор "Истории" (не сохранилась) и сохранившейся почти полностью "Географии" в 17 книгах, которая служит лучшим источником для изучения географии древнего мира.

Всё больше и больше голосов которые претендуют на то, чтобы представить историю нашего тысячелетнего народа , утверждают то, что гето-даки были полигамными, что они ели мясо, но самое важное, что они являлись потребителями алкоголя.

Чтобы доказать раз и навсегда что гето-даки как и германские народы, кельтские, балтийские и другие фракийские племена, не употребляли алкоголь потому что они ие знали никакого спиртноого напитка кроме «Божественного напитка», названным «мёд/ медок» (Hydromel на французском, Hidromiel на испанском, Idromele на итальянском, Hidromel на португальском, Mead на английском, Miod на русском, польском, норвежском, шведском, датском, Med на украйнском, Met на немецком, Medovina на чехословацком, хорватском, и словенском, Sima на финском, Hydromeli на классическом латинском языке, Midus на латышском) мы упоминаем важный исторический источник сначала первого века п.Хр.

Самое главное подтверждение мы находим в «География» Страбона, точнее в седьмой книгке, в третей статье:

“[…] Греки считали гетов фракийцами. Жили геты по обеим сторонам Истра, как и мисийцы, которые являются также фракийцами и тождественной народностью, теперь называемой месийцами. От них произошли и те мисийцы, что живут теперь между лидийцами, фригийцами и троянцами.

Но, непременно, отважно поменять гомеровский текст, считаемый годным долгое время.Действительно, труднее верить что они были названы сначала мизийцеми и что на данный момент были переименовываны в мезийцы. А эпитет безжизненные может быть присвоен в смысле слова вдовец чем голодные или с домами на подводе”. […]

Сами же фригийцы — это бригийцы, некоя фракийская народность, так же как мигдоны, бебрики, медовифины, вифинцы, фины и, как я думаю, мариандины.

Все эти народности вовсе покинули Европу, а мисийцы остались.

И Посидоний, мне кажется, правильно предполагает, что Гомер имеет в виду мисийцев в Европе (именно тех, что во Фракии), когда говорит:

A сам отвратил светозарные очи

Вдаль, созерцающий землю фракиян, наездников конных

Мисян, бойцов рукопашных […]

Со слов Посидония, мисийцы из благочестия воздерживаются употреблять в пищу живых тварей, поэтому они не выращивают даже домашних животных. Они питаются медом и сыром, ведя мирную жизнь, поэтому их называют “богобоязненными” и “капнобатами”.

Есть ещё и фракиецы которые живут без женщин, они называются основатели.

Они считаются светыми, благодаря их честности и живут без трусости.

Всех этих Гомер называет славные доярки кобыл, пьющие молока, безжизненные и самые верные люди.

Они обозвонны безжизненными, скорее потому, что живут без женщин, а Гомер считает вдовство только половиной жизни, так как считает поэта и его дом Протесилайя уменьшенным наполовину потому что он был вдовцом.

Мизийцев назвали “вблизкие борцы” потому что они непобедимы и отличные военные.

В XIII-ой книге (Илиа́ды) должно быть написанно мезийцы, вблизкие борцы вместо мизийцев (утверждает Посидоний).

А пифагорская практика воздерживаться от мяса, осталась как приказ от За́лмоксиса. […]

От гиппемолгов прославленных, пьющие молоко, мезийцами –

Бойцов рукопашных, и абии те полными справедливостью. […]

Columna

Гето-даки (Колонна Траяна)

На счёт информацию которая говорит о том, что:

В кратчайшее время сам Deceneus считался вникнут божественным веянием, так-же как я говорил об Замолксисе. И, в знак подверженности , геты согласились вырезать виноград и жить без вина […] нельзя уточнить точное место нахождения “гетов” как и не возможно сказать если говорится о тарабостесах или коматах.

Возможно что часть благородного народа гето-даков выбрало плохой путь, из-за мерзкого греческого и римского влияния , или может быть гето-даки которые остались в крепостях от Чёрного Моря администрировать захваченные тепитории императором Буребиста начяли практикоровать этот стыдливый поступок, унизительный для северного фракийского народа.

Я хотел бы уточнить что как одрийцы, так и другие южные фракийские племяна, потребляли вино и разные галлюциногенные средства как волшебные грибы,посевная конопля или даже опиум.

Ве эти поступки проявились поздно, из-за эллинского влияния и потом из-за римского, также из-за разных митраистских ориентальных культур.

И так, гето-даки и мезийцы, Карпы и Костобоки, как и все варварские племяна с севера Истры не потребляли алкоголя, а только медок, как и все северные варвары.

Эти тенденциозные утверждения направляные на наших предков представляют угрозу, которая наблюдает уничтожение нашего большого народа гето-даков, самых отважнх и самых справедливыхиз фракийцев!

Наши враги, полигамные и большые потребители алкоголя и наркотиков кажутся зависливыми на наших предков и на их жизнь, так и на их божественное происхождение.

burebista_statue_in_calarasi

Статуя Буребиста в Кэлэраши

burebista_statue_in_orastie

Статуя Буребиста в Orăştie

statuie-decebal-deva

Статуя Децебал в Дева

Decebal

Та же самая статуя

Kogaion (Кога́йонон)