Iordanes (despre Burebista)

 

” Apoi, în timpul domniei la goti a lui Burebista, a venit în Gotia Deceneu, pe vremea când Sylla a pus mâna pe putere la Roma. Primindu-l pe Deceneu, Burebista i-a dat o putere aproape regală.

După sfatul acestuia, gotii au început să pustiiască pământurile germanilor pe care acuma le stăpânesc francii …

Comunicând acestea și alte multe gotilor cu măiestrie, Deceneu a devenit în ochii lor o ființă miraculoasă, încât a condus nu numai pe oamenii de rând, dar chiar și pe regi, căci atunci a ales dintre ei pe bărbații mai de seamă și mai întelepți pe care i-a învățat teologia, i-a sfătuit să cinstească anumite divinități și sanctuare făcâdu-i preoți și le-a dat numele de pilleati, fiindcă, după cum cred, având capetele acoperite cu o tiara, pe care o numim cu un alt termen pilleus, ei făceau sacrificii.

Restul poporului a dat ordin să se numească capillati, nume pe care goții îl reamintesc până astăzi în cântecele lor, deoarece i-au dat o mare considerație.

Iar după moartea lui Deceneu, ei au avut în aproape aceeași venerație pe Comosicus, fiindcă era tot așa de iscusit.

Acesta era considerat la ei si ca rege și ca preot suprem și ca judecător, datorită priceperii sale și împarțea poporului dreptate ca ultimă instanță.

Părăsind ți acestă viață, s-a urcat pe tron, ca rege al goților, Coryllus, care a condus timp de 40 de ani popoarele sale din Dacia”.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: