Gjatë periudhes, së shekullit të parë, Palestina ishte e pushtuar nga Romakët. Gjatë kësaj periudhe, feja Çifute ishte e përbërë nga shumë komunitete fetare ( Sekte ). Roli aristokratik i Saducenjve është përfaqesimi me i mirë nga te gjithë të tjerët. Prifti I Madh nga Tempulli I Jeruzalemit ishte rekrutuar nga kjo detyrë priftërore.

Lidhur me numrin e anëtarëve, ne vendin e pare hyn Grupi I Farisenjtve, nga ku janë zgjedhur Rabinjët Çifutë.

Nje pjesë e Saducenjve ishin duke promovuar besimin ne Profetin me ane te se cilës e kane shperndarë rolin per Çifutët. Ështe e rëndesishme te theksohet se Krishti I përket grupit te Çifutëve.

Nje tjeter grup Qifut ishte perfaqesuar nga Zealots. Ata kanë origjinën në tokën e Galilee’s, dhe përkunder ideologjisë fetare të tyre, ata ishin duke e kerkuar clirimin nga okupimi Romak për të gjithë Palestinen, duke pasur përberjen e grupeve paramilitare, terroristeve (atentateve,luftrave të armatosura, sulmet ndaj rojeve Romake etj).

Bashkangjitur me Saducenjtë, Fanatikët ishin duke pritur për profetin që t’u vinte, dhe të predikonte për Çifutët, duke I motivuar ata në revoltë kundër Romakëve për çlirim. Ky Profet i Fanatikëve do të ishte kryesuesi i revoltës kundër Romakëve.

Ky karakter i profetit, sipas pikëpamjes së Fanatikëve ishte profetike, në kuptimin e fesë profetike do të pasonte një revulucion institucional në mentalitetin e Çifutëve që ishte robëri.

Komuniteti i atyre që ishin pagëzuar nga Xhon Pagëzuesi, përfaqësoheshin nga një fushë tjetër e besimit Çifut, duke pasur një lidhje të dukshme Saducenjtë, ky fakt është i lehtë të kuptohet nga Kanonizimi I Xhon Pagëzuesit i festave çifute në tri festa të mëdhaja që i kanë. Sinoda e të shenjtit Xhon Pagëzuesi(7 Janar). Lindja e Xhon Pagëzuesit(24 Qershor) dhe prerja e kokes së Xhon Pagëzuesit (29 Gusht).

Xhoni ishte djali I Elizabetës e cila ishte kushërira e Marias ,nënës së Jesusit. Babai i Xhon Pagëzuesit ishte rabini  Farise Zakaria. Kështu pra që sekti jezuit  ishte I ndikuar nga Fanatikët dhe Hipokritët. Si ligjshmëri e sektit të Krishtit ne kemi si provë faktin që Xhon Pagëzuesi ishte duke pritur për Jezus Krishtin që të vinte për të patur rolin e profetit dhe të derguarit.

Së fundi, një tjetër degë e Judaizmit, ishin Essenes, të cilët jetonin të izoluar nga disa parime fanatike të Judaizmit, përfaqësuar nga Moisiu. Ata përjashtonin gratë nga komuniteti i tyre dhe besonin në pavdekshmërinë e shpirtit dhe ndëshkimin e mëkatarëve të të gjitha llojeve. Ata gjithashtu ishin duke pritur për Profetin, i cili do t’i çlironte ata nga dominimi Romak, I cili do të krijonte perandorinë Jehovah – Adonai – Hosts –Eloah – Shaddai’s (epiteti per hyjninë supreme Çifute, e përkthyer keq nga Krishtërimi-Çifut si Zot.

Ky fakt historik është komfirmuar nga zbulimi I dorëshkrimi i Kumranit në Detin e Vdekur, në vitin 1947.

Jezus Christ- Jezus Krishti

John the Baptizer – Gjon Pagëzuesi

Messiah- I dërguari (Profeti)

Mary  – Maria