Gog i Magog iz britanske mitologije u Royal Arcade, Melbourne

Giganti, rođeni od Tere (znana kao Gaja) i Urana, bili su nasilni i nereligiozni ljudi, koji nisu verovali u božanstva, zato što su smatrali da i sami imaju božansku suštinu.

Giganti su bili planinski ljudi (Uran je sinonim za planinu, ili za planinskog čoveka).

U njihovom ratu protiv Zevsa, izgradili su planine iznad planina da bi došli do Olimpa, palate bogova. Veliki Atlas je zadrhtao kada su napali i, iako su se bogovi, vođeni Zevsom, obrušili na Gigante, bacajući munje, ipak nisu bili sposobni da ih savladaju, i čak je i Herkul morao da se umeša da bi ih dobili. 

Područje koje su giganti naseljavali bila je stara teritorija Dačana, blizu reke Dunava odakle su od istih roditelja, Gaje i Urana, njihove starije braće, Titani bili rođeni.

Često su Rimljani koristili komparaciju za borbu izmedju bogova,Titana i Giganata, sa ratom protiv Dačana. Rimljani su sebe zvali pobedničkim bogovima nad Titanima i Gigantima i posle nad Dačanima.

Giganti se takođe pominju u jevrejskom predanju, poznatiji su kao Gog i Magog, kako Jezekilj pominje.

U jednoj od njegovih priča, prorok i pripovedač Jezekilj preti jevrejskom narodu da će, kao kralja, Jahve dovesti Goga od Magoga, sa svojom predivnom vojskom, naoružanom mačevima, kopljima, strelama, štitovima i šlemovima.

Oni će se, dolazeći sa severa, jašući konje, obrušiti kao oluja na Izrael, da ga opljačkaju i unište. Oni ce očistiti zemlju, porobiti Jevreje i kada ispune svoju misiju, svi će biti uništeni nebeskim besom.

Jezekiljevo proročanstvo se, bez sumnje, odnosilo na stara verovanja o ratu između Giganata, Titana i bogova, kao kad su Giganti i Titani jurili bogove sve do Egipta.

Oni dolaze na konjima brže od lešinara, svi u redu, spremni za veliki invazioni rat. Oni će uništiti Jerusalim, i kao Nabukodonosor, uništiće sva jevrejska uporišta, pretvarajući jevrejsku zemlju u pustinju tako da niko ne preživi u Jerusalimu, a svi Jevreji bi završili u ropstvu.

Odavde dolazi ime Lucifer (zvezda danica), koje su hrišćani dali Nabukodonosoru.

Šest vekova posle Jezekilja, takođe i Jovan Bogoslov piše o Gogu i Magogu, u svojoj Knjizi Otkrovenja.

Govoreći o poslednjim danima čovečanstva, Jovan kaže da će posle 1000 godina zatvora đavo (satana, Set,…) biti oslobođen. On će povratiti svoju snagu i povešće u rat narod Goga i Magoga, koji se nalaze svuda po svetu i kojih ima kao zrna peska u moru.

Knjiga Otkrovenja razmatra da sva pelazgijanska plemena potiču od Goga i Magoga, a da su se kasnije razišla na sve strane sveta. Ovi ljudi će preplaviti lice Zemlje i oni će zauzeti Jerusalim, a kasnije će biti kažnjeni od nebeske vatre (jevrejski bog, Jahve).

U Knjizi Otkrovenja mozemo naći kopiju starih jevrejskih verovanja, koje su napisali Jezekilj i Jeremija, mnogo godina pre hrišćanstva.

Imenom Goga i Magoga antički narodi su nazivali tračka plemena Gete i Mezogete.

Imena Goga, Gugu, Guga, Goga i Gogan su danas često korišćena imena među rumunskim seljacima, pogotovo u planinskim regijama.

Iz proročanstava proisteklih iz Sibilinog proročišta dolazi da su zemlje koje su plemena Goga i Magoga naseljavali u severnom delu Trakije.

Verovanja o Gogu i Magogu su prisutna u epskim legendama o Aleksandru Velikom. Zemlja plemena Goga i Magoga je opisana kao divlja i negostoljubiva, koja je izložena severnom vetru, kiši i severnom mrazu. Po tim legendama plemena Goga i Magoga su okupirala južne krajeve i približila su se Aleksandru u Makedoniji i pritom ga zarobili. Međutim Aleksandar uspeva da pobegne i da okpui veliku vojsku. Posle toga, on pokorava zemlju Goga i Magoga.

Ostale antičke legende govore da su plemena Goga i Magoga bila pod vlašću Popa Jona, princa koji je vladao u Aziji.

Bez sumnje ovde imamo uspomenu na pelazgijskog kralja Janusa (Janus, bog kapija, vrata, početaka i krajeva) koji je vladao nad Arimi plemenima severno od Dunava, pre nego što je prešao u Italiju. Njegovo lice je predstavljeno na starim dačanskim kovanicama.