Gjithnjë e më shumë zëra që pretendojnë të përfaqësojnë “historinë” shumëvjeçare të vendit tonë, ngjallin një jehonë interesante në atë qëështë ndjerë e dëgjuar gjithnjë, se Geto-Dakët ishin njerëz poligamistë, hanin mish dhe më e keqja nga të gjitha ishin konsumues të mëdhenj të alkoolit.

Draco (Dracones)

Që të demonstrojmë një herë për të gjithë që Geto-Dakët, Gjermanët, Keltët dhe Baltikët, si fiset e tjera Trakiane, nuk ishin konsumues të alkoolit, vetëm sepse ata nuk njihnin asnjë pije alkoolike përveç  “Pijes së Perëndive” të quajtur livadh (Hydromel në frëngjisht, në spanjisht Hidromiel, Idromele në italisht, hydromel në portugalisht, anglisht mead, miód në rusisht, polonisht, norvegjisht, suedisht, danisht, Med në ukrainisht, Met në gjermanisht, Medovina në çeko-sllovakisht, serbo-kroatishtdhe sllovenisht-ur, Ezti në baske, Sima në finlandisht, Hydromeli në gjuhën klasike latine, Midus në letonisht) ne do të përmendim një burim të rëndësishëm historik të shekullit I pas Krishtit.

Provën më të rëndësishme ne e gjejmë në “Gjeografinë” e Strabonit, në mënyrë specifike në Librin e VII Kapitulli III:

“[…] Grekët mendonin që Getët ishin një fis Trak. Ata jetuan në të dy brigjet e Danubit, e kam fjalën të dy Getët dhe Mysianët po ashtu. Mysianët ishin Trakë gjithashtu, por në kohën e sotme emri i tyre është Moesianë; origjina e Mysianëve është nga Mosianët, që jetuan ndërmjet Lidianëve, Frigianëve dhe Trojanëve.

Frigianët vetë janë Bryges (Briges, një fis Trak, si Migdonët, Bebrikianët, Bithini, Thini dhe ndoshta edhe Mariandini.

Tëgjithë ata e lanë shpejt Europën, por Mysianët qëndruan në vend sëbashku me Trakianët e tjerë.

Mendimi im është qëPoseidoni e supozoi saktë se Homrie caktoi me këtë emër, Mysianët, në Europë (E kam fjalën ata nga Trakia) kur ai thotë:

Sytë e tij të çelët i ktheva prapë për të parë

Shteti i Trakisë i populluar nga ata që frenuan sirepii,

Dhe Mysianët që luftuan njëri-tjetrin nga një distancë e afërt […] 

Mbreti Decebalus

Poseidoni  thotë që Mysianët janë jashtë produkteve të mishit prej një besimi të caktuar fetar, vetëm sepse ata nuk i rrisin kafshët. Ata ushqehen me mjaltë, qumësht dhe djath, jetojnë vetëm, sa ata quhen njerëz fetarëtë perëndive dhe capnobates.

Janë Trakët që jetojnë pa vajza, ata quhen Themelues. Ata konsiderohen shenjtorë, për shkak të ndereve të tyre dhe jetojnë pa frikë. Poeti Homer i quan ata “mjelësat e shenjtë të meshkujve, që pinë qumësht, pa jetë dhe njerëzit më korrektë”. Ata e kanë nofullën “pa jetë” veçanërisht sepse ata jetojnë pa vajza, Homeri vetë thotë për vejanët qëështë një jetë e gjysëm siç ai e quan shtëpia  e Protesilaos “gjysëm” vetëm sepse ai ishte një burrë i ve.

Comatus (Capillat)

Mysianët quhen “luftues nga një distancë e ngushtë” sepse ata janë të pamposhtur dhe luftëtarë të shkëlqyer. Në libër në kapitullin XIII (Iliada) duhet të shkruhet “ Mëzat(Moesians), luftëtarët nga një distancë e ngushtë” në vend të Mysianët (kërkesë e Poseidonëve).

Por sinqerisht, është dalldisje të ndryshosh tekstin e Homerit, konsiderohet si më e mira për shumë vite. Me të vërtetë, është shumë e besueshme që ata janë të emëruara që mga fillimi Mysianë dhe tani ata ndryshojnë emrin në Moesianë. Epiteti “pa jetë” numd të jetë më tepër në kuptimin  e “i ve” se “unfeeder” ose “me shtëpinë mbi karroca. […]

Dhe praktikën e Pitagorës që thotë të përmbahen nga mishi, mbetet nga ta si një diktim nga Zalmoxis. […]

Për informacionet që na tregojnë se:

Tarabostes (Pilleati)

“Menjëherë Dekeni ka konsideruar veten si një Zot, siç thashë kur kam folur për Zalmoxis. Dhe si shenjë bindjeje, banorët Getas qenë bindur për të shkurtuar dhe të jetonin pa verë […]”. Ne nuk mund të specifikojmë vendin  e saktë të nideve të “Getaes” , aq sa ne nuk dimë që teksi iu referua Tarabostes ose Komatit.

Ndoshta një pjesë nga fisnikëria Geto-Dakiane shkon negativisht, por vetëm për shkak të grekëve të qelbur dhe ndikimit romak, ose ndoshta vetëm për shkak se Geto-Dankianët që përmenden në kështjellat në Detin e Zi për administrimin e territoreve pushtuar nga perandori Burebista që filloi këtë praktikë të turpshme, një praktikë poshtëruese për fiset veriore të trakëve.

Do doja të përmendja që Ordianët dhe fiset e tjera jugore Trake, pinin verë dhe merrnin substanca të ndryshme haluçinogjene si kërpudhat magjike, kërp (marihuana, kanabis), ose edhe opioide orientale.

Të gjitha këto fakte erdhën më vonë, gjatë ndikimit të Grekëve dhe më vonë të Romakëve, dhe ndikimeve mitike të ndryshme nga Lindja.

Pastaj, Geto-Dakianët dhe Moesianët, Karpiani dhe Kostoboci, dhe të gjithë fiset “barbare” në veri të Danubit, nuk konsumonin alkool, por vetëm livadhoren si të gjithë “barbarët” e Veriut. Këto deklarata Tendencioze të lëshuara kundër të parëve tanë janë vetëm disa sulme që kanënjë qëllim të vetëm: degjenerimin  e paraardhësve tanë të mëdhenj dhe hyjnorë, Geto-Dakëve, “Fisi më i drejtë dhe  i guximshëm Trak”!

Armiqtë tanë poligamë, konsumues  të lartë të alkoolit dhe drograve, duket të jenë ziliqarë për paraardhësit tanë dhe jetët e tyre të shenjta,  po ashtu edhe për origjinën e tyre hyjnore.