Dacia Preistorică este o lucrare a lui Nicolae Densuşianu, apărută în anul 1913 la Bucureşti, având 1.152 pagini.

Teoria promovată:

În cele circa 1.200 de pagini autorul dezvoltă teoria unei civilizaţii preistorice avansate, pe care Densuşianu o numeşte civilizaţia pelasgă, cu leagănul în spaţiul României de astăzi şi care ar fi dat naştere (în viziunea autorului) întregii civilizaţii europene.

Critică:

Alexandru D. Xenopol afirma că “Teoria autorului că dacii ar fi închegat întâia civilizaţie a omenirei arată că avem a face cu un product al şovinismului şi nu cu unul al ştiintei”.

Vasile Pârvan, în lucrarea sa monumentală, Getica, se referă la autor şi lucrare – “romanul său fantastic Dacia preistorică, plin de mitologie şi de filologie absurdă, care la apariţia sa deşteptă o admiraţie şi un entuziasm nemărginit printre diletanţii români în arheologie”.

Reeditare:

În 1986, cartea apărea la Editura Meridiane. În 1987, lucrarea a fost reeditată la Editura Enciclopedică, într-un singur volum. În anul 2002, Editura Arhetip, din Bucureşti, a retipărit lucrarea, după origina, şi în acelaşi an a apărut şi la Editura „Nemira”, cu ilustraţii de Valentin Nicolau. În 2003 – 2004, lucrarea a fost tipărită în 6 volume la Editura Obiectiv, având ilustraţia originală.